Föreningen industriell statistik & SFK-StaM

Jag tycker...

Ej bestämt

Ind StatSFKSFK-StaM

Ind Stat (Föreningen Industriell Statistik). Industriell Statistik samarbetar med Statistikfrämjandet (Se [Länkar]), men har också kopplingar till SFK-StaM och ENBIS (European Network for Business and Industrial Statistics). Se också länk till höger på hemsidan.

SFK (Svenska förbundet för kvalitet). "Vi är en ideell organisation som erbjuder våra medlemmar att ingå i ett nätverk bestående av personer som arbetar inom området kvalitets- och verksamhetsutveckling - ett brett område som omfattar ledarskap, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.
Vi är närmare 700 medlemmar - både företag/organisationer och enskilda personer. För dig som är aktiv i ditt nätverkande väntar många givande möten med kollegor från många olika branscher. Att vara medlem i SFK innebär ett lyft för dig personligen." Mer information på förbundets hemsida: www.sfk.se

SFK-StaM (Statistisk Metodik). StaM är en av flera sektioner inom SFK och har ett tätt samarbete med Ind Stat.

••••

Kommentarer om hemsidan, förslag, problem, förbättringar, etc:

Vid t.ex. datatekniskt problem eller problem med sidans funktion
är det värdefullt att få med nedanstående information:

Kommentar:

Namn:

Telefon:

epost:

Operativsystem:

Webbläsare: